Διευθύνσεις

Αλεξανδρούπολη
Ειρήνης 36, 2ος όροφος – Τ.Κ. 681 31
Tηλ: 25510 27110

Τυχερό
Ν. Τομπαΐδη 26 – Τ.Κ. 680 03
Tηλ: 6972 422406