Σχετικά με εμένα

?php echo $value->post_title; ?>

St. Georges Hospital School of Medicine
University

?php echo $value->post_title; ?>

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
Καρδιολογία

Καρδιολογία

?php echo $value->post_title; ?>

Ιατρική
Τμήμα Ιατρικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Τμήμα Ιατρικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

 

Ερευνητικό – Συγγραφικό έργο

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (Medline)

 1. Roy D, Quiles J, Sinha M, Floros D, Gaze D, Collinson P, Baxter GF, Kaski JC. Effect of radiofrequency catheter ablation on the biochemical marker ischemia modified albumin. American Journal of Cardiology. 2004 Jul 15; 94(2):234-236.
 2. Hatzinikolaou-Kotsakou E, Tziakas D, Hotidis A, Stakos D, Floros D, Papanas N, Chalikias G, Maltezos E, Hatseras DI. Relation of C-reactive protein to the first onset and the recurrence rate in lone atrial fibrillation. American Journal of Cardiology. 2006; 97:659-661.
 3. Papanas N, Tziakas D, Chalikias G, Floros D, Trypsianis G, Papadopoulou E, Kortsaris A, Symeonidis G, Souliou E, Maltezos E, Hatseras D. Gliclazide treatment lowers serum ICAM-1 levels in poorly controlled type 2 diabetic patients. Diabetes Metabolism. 2006; 32(4): 344-349.
 4. Hatzinikolaou-Kotsakou E, Tziakas D, Hotidis A, Stakos D, Floros D, Mavridis A, Papanas N, Chalikias G, Maltezos E, Hatseras DI. Could sustained monomorphic ventricular tachycardia in the early phase of a prime acute myocardial infarction affect patient outcome? Journal of Electrocardiology. 2007; 40(1) : 72-77.
 5. Pipilis A, Andrikopoulos G, Lekakiks J, Kalantzi K, Kitsiou A, Toli K, Floros D, Gaita D, Karalis I, Dragomanovits S, Kalogeropoulos P, Synetos A, Koutsogiannis N, Stougiannos P, Antonakoudis C, Goudevenos J, HELIOS group. Outcome of patients with acute myocardial infarction admitted in hospitals with or without catheterization laboratory: results from the HELIOS registry. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. 2009; 16(1): 85-90.

 

Δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά

 • Κυριακίδης Γ.Π., Φλώρος Δ.Φ., Συμεωνίδης Γ.Χ. Αμυλίνη, Πραμλιντίδη και Σακχαρώδης Διαβήτης. Ιατρικό Βήμα, Δεκέμβριος-Ιανουάριος 2003; 84: 20-24.

 

Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια 

 1. D. Tziakas, G. Chalikias, H. Hatzinikolaou-Kotsakou, E. Papadopoulos, D. Floros, G. Tripsiannis, E. Papadopoulou, I. Tentes, H. Kontoleon-Bakalopoulou, D. Hatseras.»Dramatic increase in the levels of metalloproteinases (MMP-1, MMP-2 and MMP-9) and their tissue inhibitor (TIMP-1) in patients with myocardial infarction. The effects of atorvastatin on their levels after 30 days treatment”. 11th International Congress on Cardiovascular Pharmacotherapy, Montreal, Canada, 18-21 May 2002. Cardiovascular Drugs and Therapy, 2002; 16(Suppl. 1): 34, AA 243.
 2. D. Tziakas, G. Chalikias, H. Hatzinikolaou-Kotsakou, E. Papadopoulos, D. Floros, G. Tripsiannis, E. Papadopoulou, I. Tentes, H. Kontoleon-Bakalopoulou, D. Hatseras. “Elevated CRP levels as an indicator of inflammatory response in acute coronary syndromes. Association with matrix metalloproteinases and pro-inflammatory cytokines”. Presented at the 11th International Congress on Cardiovascular Pharmacotherapy, Montreal, Canada, 18-21 May 2002. Cardiovascular Drugs and Therapy, 2002; 16(Suppl. 1): 35, AA 244.
 3. D. Tziakas, G. Chalikias, H. Hatzinikolaou-Kotsakou, E. Papadopoulos, D. Floros, G. Tripsiannis, E. Papadopoulou, I.Tentes, H. Kontoleon-Bakalopoulou, D. Hatseras. “Metalloproteinases (MMP-1, MMP-2 and MMP-9) and their tissue inhibitors (TIMP-1) circulating patterns of flunctuations in myocardial infarction and unstable angina. Association of MMPs and TIMPs (TIMP-1) with pro-inflammatory cytokines (TNFa and Interleukin-6)”. 11th International Congress on Cardiovascular Pharmacotherapy, Montreal, Canada, 18-21 May 2002. Cardiovascular Drugs and Therapy, 2002; 16(Suppl. 1): 35, AA 245.
 4. D. Tziakas, G. Chalikias, H. Hatzinikolaou-Kotsakou, E. Papadopoulos, D. Floros, G. Tripsiannis, E. Papadopoulou, I. Tentes, H. Kontoleon-Bakalopoulou, D. Hatseras. “Levels of matrix metalloproteinases (MMP-1, MMP-2 and MMP-9) and their tissue inhibitors (TIMP-1) are elevated in unstable angina, the role of atorvastatin on their levels”. 11th International Congress on Cardiovascular Pharmacotherapy, Montreal, Canada, 18-21 May 2002. Cardiovascular Drugs and Therapy, 2002; 16(Suppl. 1): 33, AA 240.
 5. D. Tziakas, G. Chalikias, H. Hatzinikolaou, E. Papadopoulos, G. Tripsiannis, E. Papadopoulou, D. Floros, I. Tentes, E. Kontoleon-Bakalopoulou and D. Hatseras. “Inflammation in acute coronary syndromes as indicated by elevated CPR levels. Association with proteolytic enzymes that destabilize the plaque and their regulators”. 73rd Congress of the European Atherosclerosis Society, Salzburg, Austria, 7-10 July, 2002. Atherosclerosis, 2002; 3(2): 225, AA 734.
 6. D. Tziakas, G. Chalikias, H. Hatzinikolaou, E. Papadopoulos, G. Tripsiannis, E. Papadopoulou, D. Floros, I. Tentes, E. Kontoleon-Bakalopoulou and D. Hatseras. “The influence of tissue plasminogen activator on the levels of matrix metalloproteinases and their inhibitors. Association between proteolytic and fibrinolytic mechanism during a myocardial infraction”. 73rd Congress of the European Atherosclerosis Society, Salzburg, Austria, 7-10 July, 2002. Atherosclerosis, 2002; 3(2): 225, AA 735.
 7. D. Tziakas, G. Chalikias, H. Hatzinikolaou, E. Papadopoulos, G. Tripsiannis, E. Papadopoulou, D. Floros, I. Tentes, E. Kontoleon-Bakalopoulou and D. Hatseras. “Association of the anti inflammatory action of interleukin 10 with metalloproteinases and other inflammatory markers in acute coronary syndromes”. 73rd Congress of the European Atherosclerosis Society, Salzburg, Austria, 7-10 July, 2002. Atherosclerosis, 2002; 3(2): 225, AA 736.
 8. D. Floros, D Tziakas, G. Chalikias, D. Stakos, A. Lantzouraki, O. Kougioumtzidou, G. Trypsianis, E. Papadopoulou, A. Kortsaris, E. Maltezos, G. Symeonidis, D. Hatseras. “Gliclazide treatment has significant effects on serum levels of adhesion molecules in diabetic patients with poor glycemic control”. 18th International Diabetes Federation Congress, Paris, France, 24-29 August 2003.
 9. Roy D, Floros D, Quiles J, Garrido I, Sinha M, Kaski JC. “Ischemia modified albumin for the assessment of patients presenting to the emergency department with acute chest pain but normal or non-diagnostic 12-lead electrocardiograms”. Symposium on Etnicity and Cardiovascular Disease & 12th Research Open Day, London, UK, 16 October 2003.
 10. Roy D, Floros D, Quiles J, Garrido I, Sinha M, Kaski JC. “Comparison of ischemia modified albumin levels in patients undergoing percutaneous coronary intervention for unstable angina pectoris with versus without coronary collaterals”. Symposium on Etnicity and Cardiovascular Disease & 12th Research Open Day, London, UK, 16 October 2003.
 11. Roy D, Floros D, Quiles J, Garrido I, Sinha M, Kaski JC. “Ischemia modified albumin levels increase in patients after direct current cardioversion”. Symposium on Etnicity and Cardiovascular Disease & 12th Research Open Day, London, UK, 16 October 2003.
 12. D. Floros, V. Püntmann, D. Tziakas, S. Brown, J. Andoh, JC. Kaski. “Exercise heart rate (HR) recovery inversely correlates with CRP levels and is associated with disease activity in cardiac syndrome X patients”. British Cardiac Society Annual Scientific Conference, Manchester, UK, 24-27 May 2004. Heart, 2004; 90 (Suppl II): 184, A53.
 13. D. Floros, V. Püntmann, D. Tziakas, J. Andoh, S. Brown, JC. Kaski. “Evaluation of heart rate (HR) recovery in cardiac syndrome X. Association with C-reactive protein levels and disease activity”. ESC Congress 2004, Munich, Germany.
 14. E. Hatzinikolaou-Kotsakou, D. Stakos, D. Tziakas, A. Hotidis, N. Papanas, D. Floros, A. Mavridis, A. Kostaki, E. Maltezos, D. Hatseras. “The CRP preimplantation levels could predict the outcome of implantable cardioverter defibrillators”. Pacing and Hemodynamics: art of timing, Budapest, Hungary, 6-8 April 2005.
 15. E. Hatzinikolaou, A. Hotidis, G. Bobotis, D. Stakos, D. Tziakas, A. Mavridis, D. Floros, D.I. Hatseras. “Outcome in patients with arrhythmogenic right ventricular dysplasia and implantable cardioverter-defibrillators”. Meeting of the European Heart Rhythm Association, Prague, Czech Republic, 26-29 June 2005. Europace, 2005; 7 (Supl 1): 277, 67.
 16. E. Hatzinikolaou, A. Hotidis, D. Tziakas, D. Stakos, D. Floros, A. Mavridis, A. Kostaki, I. Mermiklis, D.I. Hatseras. “Iscaemic heart failure predisposes to simultaneous occurrence of atrial fibrillation and atrial flutter”. Meeting of the European Heart Rhythm Association, Prague, Czech Republic, 26-29 June 2005. Europace, 2005; 7 (Supl 1): 762, 172.
 17. E. Hatzinikolaou, G. Bobotis, D. Tziakas, A. Hotidis, D. Floros, M. Kotsakou, P. Gikas, D.I. Hatseras. “The recurrence and frequency of ventricular arrhythmia are lower in women than in men with dilated cardiomyopathy and implantable cardioverter defibrillators”. 9th International Workshop on Cardiac Arrhythmias, Venice, Italy, 2-5 October 2005. Europace, 2005; 7 (Suppl 3): 15.3, S23-S24.
 18. Hatzinikolaou-Kotsakou H, Tziakas D, Floros D, Hotidis A, Mavridis A, Kostaki A, Hatseras D. “Behavior of anterograde effective refractory period of fast pathway during a second radiofrequency catheter ablation in a population with recurrent atrioventricular nodal re-entrant tachycardia”. 2nd Annual Congress of European Cardiac Arrhythmia Society, Marseille, France, 2-4 April 2006. PACE, 2006; 29 (Suppl 1): 171, S84.
 19. Hatzinikolaou-Kotsakou H, Floros D, Stakos D, Hotidis A, Chalikias G, Kotsakou M, Mavridis A, Hatseras D. “Inducibility of atrial fibrillation during atrioventricular pacing with varying intervals : role of the autonomic nervous system and the electrophysiologic properties of the atrium”. 2nd Annual Congress of European Cardiac Arrhythmia Society, Marseille, France, 2-4 April 2006. PACE, 2006; 29 (Suppl 1): 185, S91.
 20. E. Hatzinikolaou-Kotsakou, G. Bobotis, D. Tziakas, D. Floros, D. Stakos, A. Mavridis, A. Hotidis, A. Kostaki, D.I. Hatseras. “Influence of the climate on hospitalizations and in hospital mortality of heart failure patients: results at the north Greece”. EuroPRevent Congress, Athens, Greece, 11-13 May 2006. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, 2006; 13 (Suppl 1): 190, S19.
 21. S. Chatzikyriakou, D.N. Tziakas, G.K. Chalikias, D.A. Stakos, A. Thomaidi, D.F. Floros, K. Mitrousi, A.E. Lantzouraki, H. Boudoulas. “Serum collagen type I degradation peptides correlate with quality of life in chronic heart failure patients”. EuroPRevent Congress, Paris, France, 1-1 May 2008. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, 2008; Suppl: 207, S56.

Ανακοινώσεις σε Πανελλήνια συνέδρια

 1. Δ. Στάκος, Δ. Τζιακάς, Η. Αποστόλου, Η. Παπαδόπουλος, Δ. Φλώρος, Ε. Κακουδάκης, Γ. Κουτσιμπάνης, Κ. Περδικούρης, Ε. Χατζηνικολάου, Δ. Ζαχαράκης, Α. Κεκές, Θ. Ζαχαράκης, Δ. Χατσέρας. Μελέτη της θνητότητας από Καρδιακή Ανεπάρκεια την τελευταία δεκαπενταετία στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας, Αθήνα, 2-4 Φεβρουαρίου 2001.
 2. Δ. Τζιακάς, Δ. Στάκος, Δ. Φλώρος, Η. Παπαδόπουλος, Η. Αποστόλου, Ε. Χατζηνικολάου, Ε. Κακουδάκης, Γ. Κουτσιμπάνης, Κ. Περδικούρης, Δ. Ζαχαράκης, Α. Κεκές, Θ. Ζαχαράκης, Δ. Χατσέρας. Επιδημιολογική μελέτη αιτιολογίας της Καρδιακής Ανεπάρκειας. Συμπτώματα εισαγωγής πέραν των κλασσικών. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας, Αθήνα, 2-4 Φεβρουαρίου 2001.
 3. Δ. Στάκος, Δ. Τζιακάς, Δ. Φλώρος, Κ. Περδικούρης, Η. Παπαδόπουλος, Η. Αποστόλου, Ε. Κακουδάκης, Γ. Κουτσιμπάνης, Ε. Χατζηνικολάου, Δ. Ζαχαράκης, Θ. Ζαχαράκης, Α. Κεκές, Δ. Χατσέρας. Επιδημιολογικά χαρακτηριστικά των οξέων πνευμονικών οιδημάτων. Μελέτη επί 935 περιστατικών. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας, Αθήνα, 2-4 Φεβρουαρίου 2001.
 4. Δ. Στάκος, Δ. Τζιακάς, Η. Παπαδόπουλος, Η. Αποστόλου, Δ. Φλώρος, Γ. Κουτσιμπάνης, Ε. Κακουδάκης, Κ. Περδικούρης, Ε. Χατζηνικολάου, Δ. Ζαχαράκης, Α. Κεκές, Θ. Ζαχαράκης, Δ. Χατσέρας. Επιδημιολογικά στοιχεία Καρδιακής Ανεπάρκειας σε δείγμα 3675 εισαγωγών στο νομό Έβρου. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας, Αθήνα, 2-4 Φεβρουαρίου 2001.
 5. Δ. Φλώρος, Κ. Γεωργαρούδης, Γ. Χαλικιάς, Δ. Τζιακάς, Η. Παπαδόπουλος, Μ. Κωνσταντίνου, Κ. Μιμίδης, Ε. Κακουδάκης, Σ. Κώτσιου, Θ. Ζαχαράκης, Δ. Χατσέρας. Συσχέτιση της εμφάνισης γαστρεντερικών διαταραχών με την παρουσία του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού και τη χρήση ανταγωνιστών ασβεστίου σε ασθενείς με Στεφανιαία Νόσο. 7ο Ελληνικό Συνέδριο για το Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού. Ερέτρια, 8-10 Μαρτίου 2002.
 6. Δ. Φλώρος, Κ. Γεωργαρούδης, Γ. Χαλικιάς, Δ. Τζιακάς, Η. Παπαδόπουλος, Μ. Κωνσταντίνου, Κ. Μιμίδης, Ε. Κακουδάκης, Σ. Κώτσιου, Θ. Ζαχαράκης, Δ. Χατσέρας. Συσχέτιση της εμφάνισης γαστρεντερικών διαταραχών με την παρουσία ελικοβακτηριδίου του πυλωρού σε ασθενείς με Στεφανιαία Νόσο που λαμβάνουν ασπιρίνη. 7ο Ελληνικό Συνέδριο για το Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού. Ερέτρια, 8-10 Μαρτίου 2002.
 7. Δ. Τζιακάς, Γ. Χαλικιάς, Ε. Χατζηνικολάου-Κοτσάκου, Η. Παπαδόπουλος, Η. Αποστόλου, Δ. Φλώρος, Γ. Τρυψιάνης, Ε. Παπαδοπούλου, Ε. Κοντολέων-Βακαλοπούλου, Δ. Χατσέρας. Η επίδραση του ιστικού ενεργοποιητή του πλασμινογόνου στα επίπεδα των μεταλλοπρωτεϊνασών και των αναστολέων της. Σχέση μεταξύ ινωδολυτικού και πρωτεολυτικού μηχανισμού στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. 3ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη, 16–18 Μαΐου 2002.
 8. Δ. Τζιακάς, Γ. Χαλικιάς, Η. Παπαδόπουλος, Δ. Φλώρος, Δ. Στάκος, Ε. Χατζηνικολάου, Δ. Χατσέρας, Γ. Τρυψιάνης, Ε. Παπδοπούλου, Χ. Τσίγαλου, Γ. Καμπουρομύτη. Διερεύνηση του προστατευτικού ρόλου της ιντερλευκίνης-10 στην εξέλιξη της αθηροθρόμβωσης. Συσχέτιση της αντιφλεγμονώδους δράσης της με της μεταλλοπρωτεϊνάσες και της φλεγμονώδεις δείκτες σε ασθενείς με οξέα στεφανιαία σύνδρομα. 3ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη, 16–18 Μαΐου 2002.
 9. Μαυρίδης Γ, Βοσνακίδης Θ, Φλώρος Δ, Συμεωνίδης Γ. Νόσος Still των ενηλίκων ως αίτιο εμπύρετου αγνώστου αιτιολογίας. 19ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων. Θεσσαλονίκη, 7-10 Νοεμβρίου 2002.
 10. Γ.Μαυρίδης, Θ.Βοσνακίδης, Δ.Φλώρος, Γ.Κυριακίδης, Γ.Συμεωνίδης. Επιδημιολογικά χαρακτηριστικά ασθενών με αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού. 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. Αθήνα, 21-24 Νοεμβρίου 2002. Annals of Gastroenterology, 2002; 15 (Suppl 2): AA214.
 11. Βοσνακίδης Θ, Μαυρίδης Γ, Παστόρε Φ, Φλώρος Δ, Παπάνας Ν, Συμεωνίδης Χ, Βασιλείου ΑΜ, Μηλίτσης Μ, Κόνιας Α, Συμεωνίδης Γ. Σακχαρώδης διαβήτης και λοίμωξη από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (HP). 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. Αθήνα, 1-5 Οκτωβρίου 2003. Annals of Gastroenterology, 2003; 16 (Suppl): P047.
 12. Σ. Χατζηκυριάκου, Γ. Χαλικιάς, Δ. Τζιακάς, Δ. Φλώρος, Δ. Χατσέρας. Ο ρόλος των προφλεγμονωδών κυτταροκινών στα οξέα στεφανιαία σύνδρομα. 10ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Θεσσαλονίκη, 14-16 Μαΐου 2004. 2ο βραβείο καλύτερης εργασίας.
 13. Ε. Χατζηνικολάου, Α. Χοτίδης, Δ. Τζιακάς, Δ. Στάκος, Δ. Φλώρος, Α. Μαυρίδης, Α. Κωστάκη, Ι. Μερμικλής, Δ.Ι. Χατσέρας. Ισχαιμική καρδιακή ανεπάρκεια: προδιαθέτει στην ταυτόχρονη εμφάνιση κολπικής μαρμαρυγής και κολπικού πτερυγισμού. 26ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα, 3-5 Νοεμβρίου 2005. Hellenic Journal of Cardiology, 2005; 46 (Suppl A): 19, 43.
 14. Δ. Στάκος, Δ. Τζιακάς, Γ. Χαλικιάς, Σ. Χατζηκυριάκου, Κ. Μητρούση, Α. Θωμαΐδη, Δ. Φλώρος, Ε. Μαλτέζος. Η ταχύτητα σφυγμικού κύματος στην αορτή συσχετίζεται θετικά με προϊόντα σύνθεσης του κολλαγόνου τύπου Ι σε ασθενείς με αρτηριακή υπέρταση. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρτηριακής Υπέρτασης, Θεσσαλονίκη, 1-3 Φεβρουαρίου 2007.
 15. Σ. Χατζηκυριάκου, Δ. Τζιακάς, Γ. Χαλικιάς, Δ. Στάκος, Α. Θωμαΐδη, Κ. Μητρούση, Δ. Φλώρος, Α. Λαντζουράκη, Χ. Μπουντούλας. Η επίδραση της θεραπείας με νιτρώδη στα κυκλοφορούντα επίπεδα του δείκτη σύνθεσης του κολλαγόνου τύπου Ι σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκεια, Αθήνα, 1-3 Φεβρουαρίου 2008.
 16. Σ. Χατζηκυριάκου, Δ. Τζιακάς, Γ. Χαλικιάς, Δ. Στάκος, Α. Θωμαΐδη, Κ. Μητρούση, Δ. Φλώρος, Α. Λαντζουράκη, Χ. Μπουντούλας. Τα κυκλοφορούντα επίπεδα των προϊόντων αποσύνθεσης του κολλαγόνου τύπου Ι σχετίζονται αντιστρόφως με την αρτηριοσκλήρυνση σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκεια, Αθήνα, 1-3 Φεβρουαρίου 2008.
 17. Σ. Χατζηκυριάκου, Δ. Τζιακάς, Γ. Χαλικιάς, Δ. Στάκος, Α. Θωμαΐδη, Κ. Μητρούση, Δ. Φλώρος, Α. Λαντζουράκη, Χ. Μπουντούλας. Τα κυκλοφορούντα επίπεδα των προϊόντων αποσύνθεσης του κολλαγόνου τύπου Ι σχετίζονται με την ποιότητα ζωής σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκεια, Αθήνα, 1-3 Φεβρουαρίου 2008.

 

Βιβλία-διδακτικές σημειώσεις

 • Καρδιολογία του Δ.Ι. Χατσέρα, University Studio Press, 2003. Βασικό βιβλίο εξετάσεων των φοιτητών του 5ο έτους της Ιατρικής Σχολής του Δ.Π.Θ. – Συμμετοχή ως συνεργάτης και επιμελητής ύλης, καθώς και ευθύνη για τη γενική επιμέλεια της οργάνωσης της ύλης, των διορθώσεων και την επικοινωνία με τον εκδοτικό οίκο.

 

ΛΟΙΠΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • Επιστημονικός συνεργάτης για διάστημα 6 μηνών στο St. George’s Hospital Medical School του Λονδίνου (Αύγουστος 2003 – Φεβρουάριος 2004)
 • Συμμετοχή στην Πανελλήνια επιδημιολογική μελέτη HELIOS
 • Παρακολούθηση σεμιναρίου επείγουσας καρδιολογίας (8-9 Δεκεμβρίου 2003) στο University College and the Heart Hospital του Λονδίνου
 • Κατοχή πιστοποιητικού ATLS
 • Εκπαιδευτής προπτυχιακών φοιτητών ξένων Πανεπιστημίων (σε πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών) τα έτη 2004 και 2005
 • Συμμετοχή ως ομιλητής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
 • Συμμετοχή ως ομιλητής σε επιστημονικές ημερίδες
 • Διαλέξεις σε μη επιστημονικό κοινό
 • Συμμετοχή και παρακολούθηση δεκάδων επιστημονικών συνεδρίων, σεμιναρίων και ημερίδων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.